Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Samen met de hierin opgenomen referenties zijn deze voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst die wij, Li Lavi Beauty (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – Kamer van Koophandel – onder nummer 84944137) met u aangaan. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@lavido.nl. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Door met ons een overeenkomst aan te gaan, gaat u ermee akkoord dat altijd de meest recente versie van onze algemene voorwaarden van toepassing is.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen natuurlijke gezichts- en lichaamsverzorgingsproducten samengesteld met gecertificeerde biologische essentiële oliën en actieve natuurlijke ingrediënten.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van onze Producten staat aangegeven in onze webshop. U betaalt via onze online betalingsservice; EMSpay is de betalingsdienstaanbieder.
Eventuele verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 3 – Bezorging

Wij bezorgen uw product op het door u opgegeven adres. Zodra we uw product hebben verzonden, kunnen we het adres niet meer wijzigen. PostNL is onze fulfillment partner en verzorgt de distributie van onze producten. Bij verzending van uw product krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u uw product kunt traceren. Wij garanderen producten binnen 30 dagen te leveren. Indien een bezorging vertraging ondervindt, stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte. We garanderen dat een levering altijd zal plaatsvinden binnen 30 dagen na onze orderbevestiging. Als we niet aan die garantie voldoen, hebt u de mogelijkheid om (a) een onmiddellijke terugbetaling van de aankoopprijs van het / de product (en) aan te vragen, of (b) ons te vragen een product te sturen dat het oorspronkelijke product vervangt.

Artikel 4 – Retourneren

U kunt een product retourneren, mits u dit binnen 14 dagen na ontvangst doet (de “herroepingstermijn”) (en, indien van toepassing, alleen als het product nog verzegeld is). Om producten te retourneren, kunt u het retourformulier invullen of een e-mail sturen naar info@lavido.nl. Na bevestiging door ons dient u het product binnen 5 dagen terug te sturen. We zullen het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw geretourneerde product volledig terugbetalen.

De kosten voor retourzendingen zijn voor uw rekening.

Tijdens de Wachttijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U verwijdert alleen de verpakking en gebruikt het product voor zover dit nodig is om vast te stellen of u het product al dan niet wilt behouden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan worden veroorzaakt doordat u het product gebruikt. Wij zijn echter aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. In ieder geval zal onze aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan de aankoopprijs van het product dat de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendommen (inclusief: auteursrechten, woordmerken en handelsmerken) met betrekking tot onze tekst, foto’s, video’s of ander materiaal, zijn eigendom van ons (of worden door ons gebruikt met toestemming van de eigenaren). U mag geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op deze rechten.

Artikel 7 – Klachten

Mocht u een klacht hebben, dan horen wij dat graag. Dien uw klacht dan zo snel mogelijk in door een uitgebreide beschrijving te sturen naar info@lavido.nl. We behandelen uw klacht zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen. Als het langer duurt om uw klacht te behandelen, ontvangt u binnen 14 werkdagen een bevestiging dat we uw klacht hebben ontvangen, samen met een indicatie wanneer we verwachten te reageren. Als we een klacht onder ons niet kunnen oplossen, wordt uw klacht behandeld in overeenstemming met het onderstaande artikel over geschillen.

Artikel 8 – Geschillen

  1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Behoudens dwingendrechtelijke andersluidende bepalingen, zullen alle conflicten die uit deze Voorwaarden voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, in het arrondissement Amsterdam.
  2. Als consument kunt u ook gebruik maken van het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, efficiënte, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit online transacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr.